Samathon

Ett marathon är en stor grupp människor som springer ifrån varandra och försöker konkurrera om den bästa tiden. Ett samathon är ett marathon i samarbete där målet är att springa till varandra istället för ifrån.

Fig.1 Exempel på synergi.

Sektor, organisation, kommun eller företag som behöver bli bättre på att hitta synergier, samarbeten, lära sig tillsammans, dela resurser, bli mer effektiva tillsammans.

Bjud in och samla initiativtagare, chefer, projektledare, personer/grupper i ett rum under en begränsad tid.

Fig.2, 1 och 2: möjliga samarbeten

Sätt ett tydligt gemensamt syfte och en önskad utkomst. Sätt ram och regler för samarbete. Sätt klockan.