Trapptalko

Tänk att din trappuppgång är en verktygslåda och du är en hammare. Bakom varje dörr finns det ytterligare ett verktyg som du inte har tillgång till för att dörren råkar vara låst och människor i vår samtid är misstänksamma och rädda för varandra.
 
Talko är ett finskt ord och fenomen som handlar om att om någon i byn behöver en lada så samlas vi och bygger en lada till den personen. Nästa dag behöver någon i byn barnvakt och då samlas vi och löser det. Vi hjälps åt för att alla i byn tjänar på att alla i byn mår bra.

Problem: Vi försöker lösa alla problem själva istället för att ta hjälp av varandra.

Starta en Facebookgrupp/sms-tråd/anslagstavla för alla som bor i din trappuppgång.

Knacka på och samla in namn, kontaktuppgifter, vad personen/familjen som bor där är bra på och kan hjälpa till med samt vad de brukar behöva hjälp med.

Lägg upp i gruppen, sms-tråden, anslagstavlan.

En gång i veckan ställer du frågan i gruppen: Vad behöver du hjälp med idag?