SVERIGE 3.0 - 12 timmar om Sveriges framtid

SVERIGE 3.0 - 12 timmar om Sveriges framtid

VAD
Sverige 3.0 - ett 12 timmar långt samtal om Sveriges framtid. 80 personer träffades i ett litet rum på riksdagen den 29:e december 2012 för att i ett samtal bortom rätt och fel, bortom vi och dem, prata om vilket Sverige de önskade leva i.
 
VARFÖR
Vi är många som är trötta på att höra och läsa människor och grupper som ständigt jagar syndabockar, skäller ut varandra på sociala medier och kastar skit på den andre. Vi känner ett starkt behov av ett samtal som inte är en debatt, ett samtal bortom rätt och fel, bortom vi och dem.
 
HUR
Genom att kombinera dialogövningar, samtalsmetodik och verktyg från discipliner som Art of Hosting, Non-violent communication och Deep democracy skapade vi en metod som vi numera kallar samtalsaktivism.
 
FÖR VEM
För dig som är trött på debatt och polariserande samtal och är nyfiken på att utforska andra sätt att prata med människor som inte nödvändigtvis tycker som du.

Integratörerna

Integratörerna

VAD
Ett nätverk och koncept för att samla människor som jobbar med intregration i Sverige och hjälpa dem att lära känna varandra, be om hjälp och hjälpa varandra i arbetet.
 
VARFÖR
För att integration inte är något som en myndighet, en regering eller en arbetsgrupp själva kan lösa utan något vi behöver hjälpas åt med och som förutsätter samarbete för att det ska lyckas.
 
HUR
Genom att regelbundet kartlägga och bjuda in människor som jobbar med integration i Sverige och genom olika typer av övningar få dem att bli bättre på att samarbeta och hjälpas åt med både resurser och problem.
 
FÖR VEM
Dig eller er som jobbar med integration.
 
Integratörerna finns idag som lokala initiativ som te.x. Integratörerna i Helsingborg - integratorernahbg.com
 
Vi är också ett nationellt nätverk som bjuder in till längre samtal och träffar som vi gjorde den 5:e juni 2017 tillsammans med Sverige 3.0-nätverket och som vi gör ännu en gång den 5:e november 2017: www.everyday.school/integration

Samtalsaktivisterna i Malmö

Samtalsaktivisterna i Malmö

VAD
Vi utbildar människor i att prata och lyssna på varandra genom att bjuda in till Öppna samtal, Utbildningdagar och arrangera skolturnéer
 
VARFÖR
För att öka förståelsen och empatin mellan människor och grupper samt skapa trygga rum där vi kan ha komplexa samtal och konflikter utan att hamna i debatt eller polarisering
 
HUR
Genom att hämta inspiration från metoder som Art of hosting, Non-violent communication och Deep democracy samt insikter och lärdomar från arbetet med Sverige 3.0 har vi skapat en metod som går att lära ut och skala upp för både organisationer och skolor.
 
FÖR VEM
Skolor, organisationer, företag och privatpersoner. För dig och er som vill bli bättre på att kommunicera med andra människor, tala med personer som inte tycker som du eller som vill träna på att bli bättre på att lyssna mer medvetet för att förstå andra. Metoden går både att använda för att skapa en mer inlyssnande klassrumsmiljö, för att stärka känslan av ett team men också för att bli en bättre ledare.
 
Läs mer på : samtalsaktivisterna.se