Vad är mångfald och hur kan vi bli bättre på det?

Vad är mångfald och hur kan vi bli bättre på det?

 

 

LILLA MÅNGFALDSSKOLAN:

Om du behöver hjälp att fixa ett modem som inte funkar så hittar du snabbt en sida där företaget som tillverkat modemet samlat de vanligaste frågorna från sina kunder och svarat på dem.
Den sidan brukar heta FAQ, Frequently Asked Questions, eller på svenska: vanligt återkommande frågor. I en tid då ord som integration och mångfald fyller våra nyhetsrapporteringar, människor delas upp ideologiskt och företag basunerar ut den ena mångfaldskampanjen efter den andra så är det konstigt att det inte finns en FAQ för mångfald.

Lilla Mångfaldsskolan samlar in så många kladdiga, utmanande, provocerande och jobbiga frågor som möjligt om mångfald och integration och försöker svara på dem genom att fråga experter, flyktingar, forskare, ex-nazister och andra som har något att säga i frågan.

Om vi ska kunna leva tillsammans med varandra så behöver vi kunna prata med varandra om det som är jobbigt och för att kunna prata om det som är jobbigt så behöver vi kunna leka med det, använda oss av humor och göra det på ett sätt som minskar trycket. Om fler vågar ställa frågor kanske fler vågar svara.

Besök Lilla Mångfaldsskolan på Facebook
https://www.facebook.com/lillamangfal…

Boka Lilla mångfaldsskolan som inspirationsföreläsning eller workshop på www.roa.se

Mer om Navid Modiri på www.navidmodiri.com