INTEGRATÖRERNA

Vad
Ett nätverk och koncept för att samla människor som jobbar med intregration i Sverige och hjälpa dem att lära känna varandra, be om hjälp och hjälpa varandra i arbetet.
 
Varför
För att integration inte är något som en myndighet, en regering eller en arbetsgrupp själva kan lösa utan något vi behöver hjälpas åt med och som förutsätter samarbete för att det ska lyckas.
 
Hur
Genom att regelbundet kartlägga och bjuda in människor som jobbar med integration i Sverige och genom olika typer av övningar få dem att bli bättre på att samarbeta och hjälpas åt med både resurser och problem.
 
För vem
Dig eller er som jobbar med integration.
 
Integratörerna finns idag som lokala initiativ som t.ex. Integratörerna i Helsingborg – integratorernahbg.com
 
Vi är också ett nationellt nätverk som bjuder in till längre samtal och träffar som vi gjorde den 5:e juni 2017 tillsammans med Sverige 3.0-nätverket och som vi gör ännu en gång den 5:e november 2017: www.everyday.school/integration