SAMTALSAKTIVISTERNA I MALMÖ

Vad
Vi utbildar människor i att prata och lyssna på varandra genom att bjuda in till Öppna samtal, Utbildningdagar och arrangera skolturnéer
 
Varför
För att öka förståelsen och empatin mellan människor och grupper samt skapa trygga rum där vi kan ha komplexa samtal och konflikter utan att hamna i debatt eller polarisering
 
Hur
Genom att hämta inspiration från metoder som Art of hosting, Non-violent communication och Deep democracy samt insikter och lärdomar från arbetet med Sverige 3.0 har vi skapat en metod som går att lära ut och skala upp för både organisationer och skolor.
 
För vem
Skolor, organisationer, företag och privatpersoner. För dig och er som vill bli bättre på att kommunicera med andra människor, tala med personer som inte tycker som du eller som vill träna på att bli bättre på att lyssna mer medvetet för att förstå andra. Metoden går både att använda för att skapa en mer inlyssnande klassrumsmiljö, för att stärka känslan av ett team men också för att bli en bättre ledare.