SAMTALSLEDARE

Vad
Navid Modiri har de senaste tio åren arbetat aktivt som samtalsledare, processledare och workshopledare och har en vana av att leda både små och stora grupper genom samtal, samarbete och förändringsarbete. Han har jobbat med samtalet genom egna projekt som Samtalsaktivisterna, Sverige 3.0, Integratörerna och anlitas av både företag och kommuner i Sverige och utomlands.
 
Varför
För att genom välplanerade och genomarbetade samtalsprocesser kan vi få en grupp människor eller en organisation att lättare förstå varandra, samarbeta och därför också jobba mer fokuserat och effektivt mot samma mål.
 
Hur
Genom att kombinera dialogövningar, samtalsmetodik och verktyg från discipliner som Art of Hosting, Non-violent communication och Deep democracy. Genom att involera och engagera publiken. Genom att tro på den mänskliga förmågan, kollektivets potential och samtalets kraft.
 
För vem
För grupper, organisationer och företag som tror att vägen till klokare arbete, resultat och mål går genom att människor får bättre möjligheter och förutsättningar att prata med varandra. För dig som vågar ta i komplexa ämnen, vågar närma dig framtiden genom att samtala och som vill ta tillvara den stora kraften i en grupp på ett mer effektivt sätt.